ความเห็น 2466848

คำถามเริ่มต้นในการค้นหาภาวะผู้นำพลังบวก (Discovery your AL)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณมะปรางมากครับที่ช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านผู้นำด้วยกัน