ความเห็น 2466594

คำถามเริ่มต้นในการค้นหาภาวะผู้นำพลังบวก (Discovery your AL)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

เห็นคำถามชวนคิดของอาจารย์แล้ว ก็ทำให้นึกถึงการทำงานที่ผ่านมา

บทบาทของผู้นำที่ทำให้ตัวเองรู้สึกประทับใจคือ การได้ผู้นำที่รับฟังและร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกัน ที่สำคัญมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าค่ะ เพราะถึงแม้งานจะหนักหนาสาหัส แต่คนทำงานก็ยังคงมีพลังที่จะทำงาน เพราะได้รับความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในสิ่งที่ทำ มันเป็นการเสริมพลังทางจิตใจ ซึ่งส่งผลให้การทำงานออกมาดีด้วยค่ะ