ความเห็น 2465741

แนวปฏิบัติวิจัยแบบ PAR : บัญญัติ ๑๐ ประการของการวิจัยบนฐานชุมชน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์วิรัตน์มากครับ ที่ให้หลักการที่ควรเคารพ ผมชื่มชมบราวน์ผู้วางปทัสสถานให้ "ความเป็นเจ้าของ" กระบวนวิจัย และข้อค้นพบ เป็นของชุมชนเท่ากับหรือมากกว่าเป็นวานของนักวิชาการภายนอก