ความเห็น 2464697

วัดป่าถ้าวัวสุญญตา สำนักปฏิบัติธรรม อันดับที่ ๑ ใน ๕ ของโลก กับโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ฯ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะ

  • จิตสงบ ใจสบาย กายเป็นสุข
  • รู้ดับทุกข์ รู้หลักธรรม นำคำสอน
  • ไม่ว่อกแว่ก ไม่วุ่นวาย ให้บั่นทอน
  • แม้เวลา กินนอน ก็ผ่อนคลาย