ความเห็น 2463954

วัดป่าถ้าวัวสุญญตา สำนักปฏิบัติธรรม อันดับที่ ๑ ใน ๕ ของโลก กับโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ฯ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีเจ๊าเนปาลี  
  • ยินดีจ๊าดนักสำหรับดอกไม้กำลังใจ
  •  มีความสุขกับก๋านยะก๋านเน้อ