ความเห็น 2462707

โลกจะพินาศจริงหรือไม่ กรณี : เปรียบเทียบกับหลักอัคคัญญสูตร สูตรว่าด้วยการกำเนิดรัฐ และทฤษฎีที่คิดค้นด้วยเผ่ามายา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง เป็นอย่างมาก ที่ติดตามบทความทางวิชาการ โอกาสข้างหน้ากระผมคิดว่าท่านอาจารย์คงจะอนุเคราะห์ให้คำแนะนำ ข้อบกพร่องต่าง ๆ กระผมเสียดายไม่ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง การสร้างบล็อก gotoknow ที่ มจร. วังน้อย ที่ท่านอาจารย์เป็นวิทยากรอบรม แต่ว่าคณาจารย์ที่ไปเข้าร่วมอบรมก็นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกมาถ่ายทอด คือท่านพระครูโสภณปริยัติสุธี,ผศ. และท่าน ผศ. จักรแก้ว นามเมือง ขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้ง