ความเห็น 2461292

วัดป่าถ้าวัวสุญญตา สำนักปฏิบัติธรรม อันดับที่ ๑ ใน ๕ ของโลก กับโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ฯ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะคุณอนุ
  • ขอบคุณสำหรับดอกไม้น้ำใจ
  • รับบุญไปปฏิบัตินะคะ