ความเห็น 2460643

การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔

เขียนเมื่อ 

ว่าที่คุณครู Kunkru Luna สบายดีใช่ไหม

หายจ้อยไปเลย ...

ครูรอบันทึกสัปดาห์แรกของเราอยู่ ;)...