ความเห็น 2457196

คุณสมบัติการแจกแจง

คนเก่ง
IP: xxx.173.191.105
เขียนเมื่อ 

งงอะคะ งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง