ความเห็น 2457092

วิชาการเงินการคลัง(ส32201) ม.5

ชลัมพล ดอนเมืองปักเลที่9 ม.5/4
IP: xxx.121.180.165
เขียนเมื่อ 

.ตอบเงิน คือสิ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

2ตอบ• ความหมายของปริมาณเงินอย่างกว้าง (Broad money) ความครอบคลุมตามนิยามนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับชื่อที่ใช้คือ ค่อนข้างครอบคลุมไปถึงเงินในหลายรูปแบบ โดยในช่วงก่อนหน้านี้ เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า M2 M2a M3 ในไทย หรือ M4 รวมทั้ง M5 ในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละประเทศเลือกที่จะรวบรวมปริมาณเงินในแต่ละนิยาม (ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล) ไว้เพื่อติดตามและวิเคราะห์อย่างไร แต่ทั้งหมดที่กล่าวนี้ก็คือความหมายของปริมาณเงินอย่างกว้าง อาทิ

o M2 จะหมายถึง M1 + เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของประชาชน

o M2a จะหมายถึง M2 + เงินฝากของประชาชนที่อยู่ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน

o M3 จะหมายถึง M2a + เงินฝากของประชาชนที่ธนาคารเฉพาะกิจ

3ตอบ. • ความหมายของปริมาณเงินอย่างกว้าง (Broad money) ความครอบคลุมตามนิยามนี้ก็เป็นเช่นเดียว

กับชื่อที่ใช้คือ ค่อนข้างครอบคลุมไปถึงเงินในหลายรูปแบบ โดยในช่วงก่อนหน้านี้ เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า M2 M2a M3

ในไทย หรือ M4 รวมทั้ง M5 ในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละประเทศเลือกที่จะรวบรวมปริมาณเงินในแต่ละนิยาม

(ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล) ไว้เพื่อติดตามและวิเคราะห์อย่างไร แต่ทั้งหมดที่กล่าวนี้ก็คือความหมายของปริมาณเงินอย่างกว้าง อาทิ

o M2 จะหมายถึง M1 + เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของประชาชน

o M2a จะหมายถึง M2 + เงินฝากของประชาชนที่อยู่ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน

o M3 จะหมายถึง M2a + เงินฝากของประชาชนที่ธนาคารเฉพาะกิจ

4ตอบ.M2 หมายถึง M1+เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของประชาชน

-M2a หมายถึง M2+เงินฝากประชาชนที่อยู่ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน

-Ms หมายถึง M2a+เงินฝากของประชาชนที่ธนาคารธนกิจ

5ตอบสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนมีเคล็ดไม่ลับในการวางแผนการใช้เงินมาฝาก แต่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วหล่ะ หลักในการวางแผนการใช้เงินง่ายๆคือ ตรวจสอบการใช้จ่ายของคุณในทุกๆสัปดาห์ โดยการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน แล้วตรวจสอบว่าเงินของคุณหมดไปกับกิจกรรมอะไรมากที่สุดหากกิจกรรมนั้นไม่จำเป็นเราก็ควรจะลดการใช้จ่ายในส่วนนั้นๆลงไไปก่อน ควรใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นก่อน