ความเห็น 2451800

วิชาการเงินการคลัง(ส32201) ม.5

นางสาวนารีตน์ เนิดน้อย
IP: xxx.121.180.124
เขียนเมื่อ 

1.)ตอบ เงินคือ อะไรก็ตามที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการใช้ซื้อขายสินค้าและบริการรวมไปถึงการใช้ชำระหนี้

2.)ตอบ เป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนเเปลง (Medlum of exchange)

- เป็นที่เก็บรักษามูลค่า (store of value)

- เป็นหน่วยวัดมูลค่า (Unit of account)

- เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต (Standard of deferred payment)

3.)ตอบ หมายถึง M=1 ธนบัตร+เหรียญกษาปณ์+เงินฝากกระเเสรายวัน (Demand deposit)

4.)ตอบ หมายถึง -M2 หมายถึง M1+เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของประชาชน

-M2a หมายถึง M2+เงินฝากประชาชนที่อยู่ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน

-Ms หมายถึง M2a+เงินฝากของประชาชนที่ธนาคารธนกิจ

5.)ตอบ ใช้โดยรู้คุณค่าของเงินเเบ่งจัดเป็นสัดส่วนหรือทำสมุดบัญชีเพื่อได้รู้การใช้จ่ายในเเต่ล่ะวันว่าเราใช้เงินรายรับและรายจ่ายเท่าไรบ้าง