ความเห็น 2450329

นิราศ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ท่านปณิธิ ภูศรีเทศ ครับ