ความเห็น 2446857

ระยะสุดท้ายของชีวิต

เขียนเมื่อ 

...อ่านบันทึกนี้แล้วทำให้ผมต้องรีบ เจริญมรณาสติให้มากขึ้นแล้วครับ

...ขอบคุณ jinni

...ผลของการส่งจิตจงทำให้คุณมีความสุขเจริญด้วยเถิด

...สาธุ