ความเห็น 2440865

ปั้นดินให้เป็นดาว

เขียนเมื่อ 

ผมจะไม่ให้เธอร่วมกิจกรรมการแสดงได้อย่างไร ในเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งโรงเรียน มีสุกัญญาเพียงคนเดียว ที่ตี "กรับ" ได้เข้าจังหวะที่สุด

ขออนุญาต ยิ้ม....