ความเห็น 2440426

ความสุขเมื่อทำ KM

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • ลำดวน และน้องกุ้งเคยเจอเหตการณ์เช่นนี้เช่นกันค่ะ
  • ยากที่จะบอกให้ใครๆ...ที่ปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้เข้าใจได้
  • แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องรายงาน เราก็จะเจอคำพูด"ต้องให้เจ้าแม่ KM รายงาน..."
  • แต่เท่าที่พบเห็น ในกระบวนงานของทุกกลุ่ม เขาใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่แล้ว
  • แต่ไม่รู้ตัวว่าได้จัดการความรู้กันอยู่แล้วในกระบวนการทำงาน...