ความเห็น 2440219

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสิงห์ป่าสักIco48

  •   วัฒนธรรมการกินเมี่ยงนับวันจะลดลง น่าเสียดายนะคะ
  •   ป่าเมี่ยงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการท่องเที่ยว โฮมเสตย์
  •   คนเก็บเมี่ยงก็หายาก เมื่อก่อนเด็กที่ครูดาหลาสอนมักจะบอกว่ามาจากป่าเมี่ยง
  •  เดี๋ยวนี้พื้นที่เหล่านั้น เจริญมากไม่มีใครย้ายออกมาจากพื้นที่แล้วค่ะ      
  • ทั้งๆ ที่ป่าเมี่ยงคือสุดยอดของการปลูกพืชแบบผสมผสาน
  • ไม่ทำลายป่า ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้
  • คนอยู่กับธรรมชาติได้ พึ่งพากันได้
  • น่าเสียดายนะคะ
  •      
  • ขอบคุณที่แวะทักทายค่ะ