ความเห็น 2440198

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า ป้อครูสนั่นIco48

  •  ขอบคุณตี้มามอบดอกไม้ให้กำลังใจเน้อเจ้า
  •  อยู่แม่ออนดินแดนป่าเมี่ยง  จนรวยเพราะโฮมเสตย์ เนาะเจ้า
  •  ครูดาหลาเกยไปแอ่ว  หันหมู่บ้านเปิ้นพัฒนาม่วนแต้ๆ  เปิงตี้นักท่องเที่ยวชอบมา พัก  แอ่วสวนเมี่ยง...เมืองในภูเขาเหมือน สวิสเซอร์แลนด์ เมืองเหนือเลยเจ้า
  •  ทำฮื้อสวนเมี่ยงพัฒนาสู่สากลเพราะเหตุนี้ตวย..อี้เตอะเนาะ 
  •  แต่วัฒนธรรมตางบ้านเฮา ถ้ามีก๋านมีงาน ก็นั่งกั๋นเป๋นหมู่ๆจ้วยกันแป๋งเมี่ยง  แป๋งคนเดียวก็บ่ลุก..  กว่าจะได้เมี่ยงเป็นห่อก็ผ่านหลายขั้นต๋อน
  •  ว่าแต่ป้อครูสนั่นอยู่แม่ออน เกยกิ๋นเมี่ยงก่อเจ้า 
  •                              
  • Photo by :: ลมหลวง