ความเห็น 2440169

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ คุณครูดาหลา

  • เป๋นวัฒนธรรมที่น่าฮักของปี้น้องจาวล้านนา น้อครับ
  • กล๋ายเป๋นประเพณีนิยม ในด้านการจัดก๋ารทำบุญสุนตาน ต้องมี เมี่ยง มูรี
  • ก๋ารต้อนฮับแขก จะต้องมีบ่ได้ขาด (เป๋นมารยาทของเจ้าบ้าน) ว่าอี้เต๊อะ

       ขอชื่นชมคุณครูดาหลาแต๊ๆ  ไหว้สา เน้อ...หมู่เฮา...