ความเห็น 2439698

“ความดี” คืออะไร

จิรัชญา ชื่นชมสรรพสิ่ง
IP: xxx.174.196.125
เขียนเมื่อ 

ถ้าเรามีปัญญา คือมีความรู้ว่า ธรรมชาติของตัวเราเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่ง ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย มีความตั้งใจจะให้ดี อยาจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา เราก็จะเกิดความรู้สึก ชื่นชม ให้เกียรติ ยกย่อง ขอบคุณ ให้ความอ่อนโยน นุ่มนวล ทะนุถนอม ระวังมิให้บอบช้ำ ไม่ทำให้ ตัวเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่งเสียใจ แม้เป็นเพียงการล้อเล่น และก็จะนำมาซึ่ง ความสุข ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ ตัวเราเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่งแสวงหา อยู่ตลอดมานั่นเอง