ความเห็น 2437985

ย้อนภาพอดีตสะท้อนอารมณ์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ เด็กชายเคมี

เอกลักษณืไทยเราควรที่จะอนุรักษ์เอาไวให้รุ้นหลัง ๆ ได้ดูเหมือนกับเราที่ได้ดูในรูปของคุณ