ความเห็น 2433685

หลักประชาธิปไตยกับหลักธรรมมาธิปไตย

อวิชชา
IP: xxx.12.74.161
เขียนเมื่อ 

แล้วตกลงว่า "ประชาธิปไตย" กับ "ธรรมาธิปไตย" เหมือนหรือแตกต่างกันครับหลวงพี่ เรียนสอบถาม