ความเห็น 24300

ชุมชนบ้านทุ่งขาม หมู่ที่6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

nara
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 

การที่คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนของตนเองโดยมีวิสัยทัศน์ของชุมชนที่เกิดจากการที่ทุกคนในชุมชมมีส่วนร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์นั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทำให้การขับเคลื่อนแผนการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการที่ในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพ ทำให้องค์ความรู้เกิดขึ้น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศบอ.เกาะคาได้ดำเนินการจึงเป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ต่อชุมชน และคุณกิจที่ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านทุ่งขาม