ความเห็น 2427299

วันคล้ายวันเกิดชาว กศน.อยุธยา ชื่อว่า ประเสริฐ สาระถิน

เขียนเมื่อ 


ประเสริฐ  สา่ระถิน ครูอาสาสมัคร

วันที่สาม พฤษภา คือวันเกิด
ขอประเสริฐ เกิดสุข และสดใส
ขอให้น้อง มีแต่ ความสุขใจ
คิดอะไร ขอให้สม อารมณ์ปอง