ความเห็น 2426557

ผลงานทางวิชาการ คศ.4 เกณฑ์ใหม่

IP: xxx.84.99.191
เขียนเมื่อ 

รับทำผลงานทางวิชาการ คศ.3 คศ.4

สำหรับสายการสอนคือ ครู จะทำนวัตกรรม รายงาน 5 บท แผนและคู่มือการใช้นวัตกรรม หรือจะทำเป็นการประเมินโครงการ และวิจัยในชั้นเรียนก็ได้

สำหรับสายผู้บริหาร จะทำเป็นประเมินโครงการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม spss

คุณสมบัติของผู้ทำ

- จบปริญญาตรีการสอนวิทย์จากมศว

- จบปริญญาโทสาขาวิจัยการศึกษาจากจุฬา

- ปัจจุบันรับราชการครูกรุงเทพมหานคร

- ประสบการณ์การทำผลงาน ทำให้คุณครูผ่านมาแล้วหลายคน

คุณครูท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ 089-7726993