ความเห็น 2426092

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 
  • ความทุกข์"วัด"ไม่ได้-- ความสุข บางคนบอกว่า "วัด" ได้ ("วัด" นะครับ ไม่ใช่ "วัด")
  • เป็นงานเขียนที่บริสุทธิ์และสร้างสรรค์
  • ขอบคุณครับ
  • ปณิธิ ภูศรีเทศ