ความเห็น 2426055

100 คำที่ฆ่าใจเพื่อให้ตายไปกับกลอน ภาค 2

เขียนเมื่อ 

หากแต่กระนั้น ใครๆ ก็ยังพร้อมจะมีรัก เพราะ รักที่แท้ จะช่วยเยียวยา ไม่ว่าสถานการณเลวร้ายเพียงใด

เชื่อมั่นใน รัก จะชนะอุปกรรคทุกสิ่งอย่าง ผ่านกาลเวลาเชื่อมโยง และเยียวยาจิตวิญญาณ ส่งกำลังใจนะคะ :)