ความเห็น 24247

การทำงาน และการบริหารงาน แบบ process-oriented

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ สิ่งที่อาจารย์ต่อยอดให้ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าทั้ง output-oriented และ process-oriented สำคัญและจำเป็นอย่างไร