ความเห็น 2423171

100 คำที่ฆ่าใจเพื่อให้ตายไปกับกลอน ภาค 2

เขียนเมื่อ 

" ...คนที่รัก..ก็รักอย่างไม่รู้พอ คนที่รอ..ก็รออย่างไม่รู้วาง

คนที่เศร้า..ก็เศร้าอย่างไม่รู้จาง คนที่ห่าง..ก็ห่างอย่างไม่รู้ใจ..."

มีความสุขมาก ๆ นะครับ