ความเห็น 2423107

100 คำที่ฆ่าใจเพื่อให้ตายไปกับกลอน ภาค 2

เขียนเมื่อ 

"ไม่มีใครเข้าใจ เท่ากับคนที่เอาไปใช้ประโยชน์"

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน ด้วยความหวังดี