ความเห็น 2414354

Google Logos My Collection 1

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่เข้ามาแบ่งปันความคิดกันค่ะ

โลโกที่เลือกมาลง อาจจะไม่ได้เลือกเพราะความสวย แต่เลือกความหลากหลายมากกว่า

ไว้จะเอามาทำเป็นหมวดหมู่แบบตัวเอง อีกครั้งถ้ามีเวลา คิดว่าจะเริ่มด้วยศิลปินก่อน :)