ความเห็น 2411362

คิดถึงเธอจัง (3)

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นบ้างเหมือนกัน แต่ไม่เคยได้ใช้ เพราะเกิดไม่ทัน

ทันตอนยกเลิกใช้แล้ว แขวนอยู่ข้างฝาผนังที่วัด

จำได้อย่างนั้นนะครับ