ความเห็น 2407892

เรื่องเล่าจากห้องตรวจ ตอน “แววตาที่จำนน”

รัฐสภา แก่นแก้ว
IP: xxx.87.8.155
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นเพียงผู้ผ่านมา  และ ได้อ่านข้อความของท่าน

"เราถูกสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพกับผู้ป่วยว่าจำเป็นต้องมีระยะห่างที่พอเหมาะ  การมีความรู้สึกมากไป  จะขัดขวางการทำงานอย่างมืออาชีพ  การมีความรู้สึกที่น้อยเกินไปจะทำให้เราขาดจิตใจบริการ"

ผมเข้าใจความหมายของประโยคข้างต้นนี้ดีครับ

ถึงแม้ในทางปฏิบัติ ไม่ง่าย ที่จะทำเช่นนั้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรครับ

ขอบคุณสำหรับบทความดีดีครับ