ความเห็น 2407626

๒๙๕...สิ่งที่ได้จากงานเลี้ยงรุ่น..ศิษย์เก่า รร.ร.ศร.๐๑

เขียนเมื่อ 
  • ชื่นชมและให้กำลังใจค่ะ
    เลี้ยงรุ่น...นับเป็นความผูกพันที่น่ายินดี...
    บรรยากาศอบอุ่นดีค่ะ
  • ขอบพระคุณค่ะ