ความเห็น 2407

" การศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ "

อ.วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การศึกษาพิเศษ น่าจะเป็นการจัดการศึกษา นะครับไม่น่าจะเป็นการสอนพิเศษ หรือจะใช้คำว่าการสอนในลักษณะพิเศษ

"ในอนาคตข้างหน้า ผมจะต้องเป็นคุณครูผมก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรกับเด็กพวกนี้ จากการเรียนและไปดูงานมาและต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการให้ความดูแลช่วยเหลือเด็กเหล่านี้อย่างถูกวิธี ให้การดูแล เอาใจใส่  เหมือนเด็กปกติทั่วไป"

เป็นความตระหนักคิดที่ดีหากใช้การพิจารณาและการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่เราสอนทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ ว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอะไร แล้วหาทางส่งเสริมก็จะเป็นคุณครูที่ดีได้ครับ