ความเห็น 2406984

ดอกไม้ในโลกมืด

เขียนเมื่อ 

ถ้าใจเรามีเมตตาสิ่งที่เราทำก็มีคุณค่ามากมาย

ขอชื่นชมในความรู้สึกดีๆแบบนี้กับผู้ป่วย