ความเห็น 2406839

๒๙๕...สิ่งที่ได้จากงานเลี้ยงรุ่น..ศิษย์เก่า รร.ร.ศร.๐๑

เขียนเมื่อ 

เห็นภาพแล้วยิ้ม มีความสุขไปด้วยค่ะ