ความเห็น 2405475

ภายใต้ความอบอุ่นก่อเกิดการเรียนรู้ R2R ศูนย์อนามัยที่ ๗

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ 

แวะมาเยี่ยมคนที่ถูกหลอก และคนที่หลอกคนอื่นครับ...