ความเห็น 2405449

ภายใต้ความอบอุ่นก่อเกิดการเรียนรู้ R2R ศูนย์อนามัยที่ ๗

เขียนเมื่อ 
  • หลายคนเข้าไป ที่บันทึก  หลอกให้อยากแล้วจากไป  เข้าใจว่า พี่ ✿อุ้มบุญ✿ โดนใครหลอกมาหรือนี่
  • คงต้องบอกว่าเต็มใจให้ ดร.กะปุ๋มหลอก ๕๕๕๕๕