ความเห็น 2401808

ฝนหน้าแล้งที่ไม้เรียง (1-26)

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกนี้ แล้วเกิดกำลังใจขึ้นเยอะเลย ครับ คุณคนไม่มีราก

ขอบคุณมากนะครับ