ความเห็น 2401764

เตรียมพร้อมสู่...อำเภอเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรค

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาเป็นกำลังใจ พลังเข้มแข็งของคนทำงาน ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในองค์กรและชุมชนอำเภอค่ะ

มาเป็นคนแรกอีกแล้ว..ยาย