ความเห็น 2400565

น้ำต้มไส้กล้วยหรือแกนกล้วยเพื่อสุขภาพดี ของต้นกล้วยที่ออกเครือแล้ว

เขียนเมื่อ 
  •    ปกติตัดกล้วยแล้วก็ปล่อยต้นกล้วยทิ้งไป 
  •    ต้นกล้วยอ่อนที่เอามาแกงเรียกว่าแกงหยวก
  •   ทีหลังจะลองตัดเอาแกนกล้วยมาต้มดื่มบ้าง

                 ขอบคุณความรู้เพื่อสุขภาพค่ะ