ความเห็น 2400180

น้ำต้มไส้กล้วยหรือแกนกล้วยเพื่อสุขภาพดี ของต้นกล้วยที่ออกเครือแล้ว

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณความรู้ภูมิปัญญาการดูแลตนเองที่ดีครับ
  • ปกติเราก็เอาแกนต้นกล้วยที่ยังไม่ออกปลีมาแกงกัน เพิ่งรู้ว่าแกนกล้วยที่ออกลูกแล้วมีประโยชน์เช่นนี้
  • ขอบคุณครับ
  • น้องซอมพอปิดเทอมแล้วครับ ก็เล่นอยู่บ้านตามประสา วาดรูปเป็นหลัก และช่วงนี้ก็ฝึกกระโดดเชือกครับ