ความเห็น 2400171

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

ผลงานครู มากมาย หลากหลายอย่าง          เป็นแนวทาง ของครู ผู้อยู่หลัง

ฝากผลงาน ผ่านเว็บงาม ยามเมื่อยัง            เพิ่มพลัง ให้ชีวา น่าชื่นชม

ชีวิตครู เป็นตัวอย่าง ทางสร้างสรรค์            ครูแบ่งปัน  ชี้ทาง อย่างเหมาะสม

เฝ้าสอนสั่ง ทั้งแนะนำ พร่ำอบรม                 ขอชื่นชม ครูคนนี้ ที่ศรัทธา

ครูบอกว่า ทำเพื่อตอบ มอบคืนถิ่น               แม้ชีวิน เลือนลับ มิดับหนา

ประสบการณ์ งานประพันธ์ อันตรึงตรา        แทนชีวา ให้งอกงาม ยามพรากไกล

ด้วยความดี ที่ครูทำ นำให้สุข                     อย่ามีทุกข์ หม่นหมอง มิผ่องใส

ขอคุณครู แข็งแรง แข่งตามวัย                  ความเจ็บไข้ ขัดข้อง มิพ้องพาล

 

                                                         

     บทนี้แต่เดิมแต่งให้คุณครูภาทิพ แต่ถ้าจะมอบสำหรับคุณครูทุกคนที่มีใจมุ่งมั่นในการทำงานเผยแพร่ความรู้ก็คงจะเหมาะ

                                                              "...พระมหาวินัย..."

                                                              ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔