ความเห็น 2400165

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณโยมสนั่น บุญมี คุณยาย และคุณครูที่มาเยี่ยมชม