ความเห็น 2400164

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

นมัสการพระคุณเจ้าค่ะIco48

  • บทประพันธ์ทุกบทของพระคุณเจ้า ไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
  • งดงามจริง ๆ ค่ะ
  • ขอเสนอให้พระคุณเจ้าเขียนเป็นบันทึกเผยแพร่ จะได้มีคนเข้ามาอ่าน มาประทับใจกับบทประพันธ์ที่หาอ่านยากแล้วในสมัยนี้
  • ปกติก็ชอบอ่านฉันท์ นะคะ แต่ส่วนมากจะเป็นแบบเก่า ๆ ไม่ค่อยมีใครแต่งใหม่
  • คงต้องขออนุญาตพระคุณเจ้านำไปรวบรวมไว้อ่าน ที่บล้อก "เก็บความคิดเห็นเป็นบันทึก" นะคะ
  • บทนี้โดนใจกว่าบทใด ๆ ค่ะ

ข่าวว่าจะแต่งงาน        สิละคานฤคุณครู

รูปร่างก็พอดู                 สละโสดสิยินดี

อยู่นานก็แก่เกิน             จะเผชิญมิเปรมปรีดิ์

จงสุขสวัสดี                  ผิวทุกข์สลายคลาย

อยู่เดียวก็อ้างว้าง            วรนางค์ก็เปลี่ยวกาย

ความสวยจะเสื่อมคลาย    และมลายลุตามวัย

รูปร่างก็เสื่อมโทรม          จะชโลมบ่ห่อนใส

ความดีสิจับใจ               นฤมลจะงดงาม