ความเห็น 2400150

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 
 
 

"เปรียบดอกไม้เหมือนพระสงฆ์"

เปรียบดอกไม้ เหมือนพระสงฆ์ องค์วิสุทธิ์          พุทธบุตร สละเพศ วิเศษหมาย

เมื่อมาอยู่ รวมกัน นั้นมากมาย                         ต่างกระจัด กระจายหลาก หลายพรรณ

เหตุไฉน จะงดงาม ตามระเบียบ                      เรียงงร้อยเรียบ เป็นมาลัย ให้สีสัน

อาศัยด้าย มาร้อย คอยเกี่ยวพัน                       แม้คละกัน ก็มีค่า น่าชื่มชม

พระวินัย ท่านเทียบ เปรียบดั่งด้าย                   หรือก็คล้าย แจกัน อันเหมาะสม

พระเณรดี มีวินัย ใฝ่อบรม                              โยมชื่นชม ศรัทธา สาธุการ

 

 

 

                                                                         พระมหาวินัย