ความเห็น 2400148

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

อินทรวิเชียรฉันท์

 

   ข่าวว่าจะแต่งงาน        สิละคานฤคุณครู

รูปร่างก็พอดู                 สละโสดสิยินดี

อยู่นานก็แก่เกิน             จะเผชิญมิเปรมปรีดิ์

จงสุขสวัสดี                  ผิวทุกข์สลายคลาย

อยู่เดียวก็อ้างว้าง            วรนางค์ก็เปลี่ยวกาย

ความสวยจะเสื่อมคลาย    และมลายลุตามวัย

รูปร่างก็เสื่อมโทรม          จะชโลมบ่ห่อนใส

ความดีสิจับใจ               นฤมลจะงดงาม

 

                                  "...พระมหาวินัย..."

                                  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๕๔