ความเห็น 2399177

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

นมัสการหลวงพี่

ขอบคุณที่ชี้แนะค่ะ