ความเห็น 2396966

แบ่งปันรอยยิ้มในวันศุกร์

เขียนเมื่อ 

เจริญพร พี่่หนานใหม่

   ขงจื้อเคยกล่าวไว้ว่า "เมื่อเรารู้ เราก็รู้ว่าเรารู้    เมื่อเราไม่รู้  เราก้รู้ว่าเราไม่รู้

                               นั้นแล  คือความรู้"

                                              ขอเจริญพร