ความเห็น 2396425

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

นมัสการพระคุณเจ้าค่ะ

  • อ่านบันทึกนี้แล้ว คงต้องหันมาพิถีพิถัน ในการถวายดอกไม้
  • และก็คงต้องเพิ่มความประณีตในการทำอาหารใส่บาตรยามเช้าให้มากขึ้นค่ะ
  • อากาศปรวนแปร เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว  พระคุณเจ้าดูแลสุขภาพด้วยคะ

                         

  • การพับกลีบดอกบัว นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว
  • มีปริศนาธรรมอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะ